แผนผังหน่วยงาน
กองช่าง
Click ดูประวัติ
นายสมยศ บุญราช
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดินา สมบัติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายจิรบูรณ์ ชาดง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Click ดูประวัติ
นายวีระพงษ์ สุรมิตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Click ดูประวัติ
นายวีระพงษ์ ทิพวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
7 : กองสวัสดิการสังคม