หมวดหมู่ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
โดย : saksri
เข้าชม : 117
พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
        ในการนี้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในช่วงวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561 ตามเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0s0f09 หรือ QR Code

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 27/มี.ค./2562
      ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 26/ก.พ./2562
      ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกหนองบึงไฮ บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 1 4/ก.พ./2562
      ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 28/พ.ย./2561
      Bike อุ่นไอรัก เปิดลงทะเบียน 19 พ.ย. (สมัครได้ที่นี่) 27/พ.ย./2561