หมวดหมู่ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานฯ ของอบต.เมืองแคน ประจำปี 2561
โดย : Taweekrit
เข้าชม : 243
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
          1. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
          2. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9  วันที่ 12  สิงหาคม  2561
          3.  โครงการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
          4.  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
          5. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ต่าง ๆ เช่น เก็บขยะสองข้างทางถนของตำบลเมืองแคน
          6. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา
          7. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
 
                    จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                                  
                                (นายสำนัก   ปูพบุญ)
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

หมายเหตุ  - รายละเอียดเพิ่มเติม รูปภาพกิจกรรม สามารถดูได้จากเอกสารดาวน์โหลด

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระภาษีและแจ้งชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7/ก.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์ ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระภาษีและแจ้งชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7/ก.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 3/ก.ค./2563
      พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน 29/มิ.ย./2563
      ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะตำบลเมืองแคน 22/มิ.ย./2563