หมวดหมู่ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานฯ อบต.เมืองแคน ประจำปี 2562
โดย : saksri
เข้าชม : 178
พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  วันที่ 12  สิงหาคม  2562
3. โครงการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
4. โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
5. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ต่าง ๆ เช่น เก็บขยะสองข้างทางถนนของตำบลเมืองแคน
6. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา
7. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

                    จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


                                           สำนัก  ปูพบุญ
                                      (นายสำนัก   ปูพบุญ)
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 13/ส.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์ ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระภาษีและแจ้งชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7/ก.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์ ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระภาษีและแจ้งชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7/ก.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 3/ก.ค./2563
      พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน 29/มิ.ย./2563