หมวดหมู่ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดย : saksri
เข้าชม : 19
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล

*****************************************
              ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังกวัดศรีสะเกษ) ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826237 ในวันเวลาราชการเท่านั้น

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระภาษีและแจ้งชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7/ก.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์ ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ เพื่อชำระภาษีและแจ้งชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7/ก.ค./2563
      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 3/ก.ค./2563
      พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน 29/มิ.ย./2563
      ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะตำบลเมืองแคน 22/มิ.ย./2563